Advokatsamfundet svarar i en debattartikel i SVD

Efter de tre SD-politikernas debattartikel i SVD den 15 november 2019, om Sveriges advokatsamfunds hybridkorporation som BÅDE en offentligrättslig och privaträttslig sammanslutning svarar advokatsamfundet i gårdagens debattartikel (även den i SVD) att SD-förslaget är ”ett direkt hot mot vårt oberoende”.

Vilket snarare är en fråga om att advokatsamfundet och dess ledamöter i sådana fall förlorar sina rättigheter att stå över lagen, som de gör idag.

Advokaterna känner sig förmodligen skakade i grunden att bli ifrågasatta på det här sättet. I exempelvis våra grannländer, Danmark och Norge, återfinns myndighetsutövningen, tillsynsverksamheten av advokater, utanför advokatsamfundens väggar. Så det går uppenbarligen.

Inget säger heller att det nödvändigtvis måste vara advokatsamfundet själva som som beslutar om vem som ska få titulera sig advokat. Så är det långt ifrån i andra länder nämligen.

Advokatmyndigheten och advokatkammare

Själv slår jag ett slag för #statligt #anställda advokater som huvudsakligen ska ha till uppgift att vara #offentliga #försvarare och #målsägandebiträden. Dessa skulle anställas i en egen myndighet likt åklagarnas organisation, #Advokatmyndigheten och uppdelas regionalt alt. utifrån domsagorna, i #Advokatkammare.

Dessa offentliganställda advokater har månadslön och därmed skulle de gigantiska kostnaderna för de idag timarvodesbaserade advokatersättningarna reduceras radikalt. Skattebetalarna ska slippa bygga förmögenheter åt advokater vars verksamheter är vinstdrivande inom ramen för det privata näringslivet.

Till samfundets debattartikel

Spara pengar genom att lära dig mer om Sveriges advokatsamfund

I boken ”Zen och konsten att anlita advokat” får du kunskap om Sveriges idag mäktigaste branschorganisation.

Dessutom får du tips som kan bespara dig tusentals kronor, för det fall du hamnar i en situation där du behöver juridisk hjälp.

Kunskap är makt och därför står du bättre förberedd att anlita advokat, efter att du läst den här boken!

Köp ditt exemplar nu!