Mitt hjärtas väg – nu i bokhandeln

Nu kan boken Mitt hjärtas väg – en själslig upptäcktsresa” köpas via bland annat bokhandlarna:
Adlibris för 292 kronor
Bokus för 289 kronor
CDON för 292 kronor
Boken är ett inlägg i debatten kring organdonationer. Högintressant i tider då vissa politiker önskar ändra på gällande lagstiftning på området.
Läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal i allmänhet bör läsa boken, en vittnesbörd från en patients perspektiv. Även du som är villig att donera dina organ eller bli mottagare av organ från andra, rekommenderas att läsa boken.

Vården genomgår den största krisen i vår tid

Svenska vården bågnar under ett gigantiskt kostnadstryck där läkare och annan vårdpersonal varslas istället för de #kostnadsdrivande administratörerna.
Arbetsbelastningen är omänskligt hög på bekostnad av patientsäkerhet och liv går till spillo redan på akuten för att det inte finns personal att bemanna vårdavdelningar.
En skandal av gigantiska proportioner!

Allt på grund av ignoranta inköpare av #managementkonsulttjänster – både managementkonsulterna och inköparna är utan direkta kunskaper om svensk sjukvård.

Utländska konsulter

Problemet gäller i första hand anlitandet av konsulter från det stora landet i väster vars kunskaper baseras på hur sjukvårdsmarknaden ser ut där.
Något som svårligen kan överföras till den svenska sjukvårdsmarknaden utan att medföra extrema kostnader för anpassning. Något vi dessvärre ser resultatet av idag.

Hjälp Pirjo Penttinens söner sprida budskapet att boken nu finns att köpa hos bokhandlarna. Tack!

eller köp den direkt från widgetshopen hos Publit genom att klicka på bilden av boken nedan!

Mitt hjärtas väg
Mitt hjärtas väg – en själslig upptäcktsresa.” 
I själva verket var det delverksamheten  ::FRIA ORD:: design som erhöll i uppdrag att skapa dels bokomslag samt göra layouten av inlagan till boken, samt vara behjälplig med publiceringen av boken.