om ::FRIA ORD::

::FRIA ORD:: – allt från inspiratör till förlag, publicist och marknadskanal.

Så började det...

::FRIA ORD:: via vqm startades som en bifirma till VQM, Vision Quest & Management.

Den ursprungliga tanken var att publicera och förlägga böcker och trycksaker med koppling till VQM, Vision Quest & Managements övriga verksamheter.

Ge ut i egen regi

Idén växte till att omfatta erbjudande av förlags- och marknadsföringstjänster till författare som önskar ge ut sina böcker i egen regi på eget förlag. Som blivande eller etablerad författare får du hjälp med allt från:

  • publicering
  • lansering och
  • marknadsföring

Administration

Låt ::FRIA ORD:: ta hand om det tråkiga administrativa arbetet, så kan du lugnt koncentrera dig på ditt skapande och skrivande.

::FRIA ORD:: bistår dig med bland annat med införskaffandet av ISBN-nummer, anmäler din bok till bibliotekstjänst, marknadsföringstjänster och så mycket mer.

I nuet . . .

Nu erbjuds även stöd vid utveckling av interaktiva internetbaserade utbildningsprojekt.

Grundaren av ::FRIA ORD::

Thumbnail

Helena Kohlberg