Anlita föreläsare

Anlita Helena Kohlberg som läser ur sin bok ”Zen och konsten att anlita advokat” och pratar om vikten av att känna till hur det går till, eller kan gå till, då vi befinner oss i en situation då vi behöver juridisk hjälp.

Det kan handla om allt från separationer, skilsmässor, bodelningar och sådant som umgängesproblematik eller fråga om arv och arvstvister.

Jag pratar om sådant jag själv hade önskat att jag känt till i de stunder då de juridiska problemen radade upp sig. Något som vi alla har nytta av att känna till – innan vi anlitar advokat eller annat juridiskt biträde.

Till de saker jag tar upp är hur vi kan anstränga oss för att undgå att anlita en mindre seriös advokat. Hur går det till? Hur kan vi ta reda på det?

Jag tar också upp sådant vi kan göra själva och på så sätt minimera de kostnader som advokaten /advokatbyrån kommer att fakturera oss.

Anpassat budskap

Inför vart föredrag anpassar jag budskapet till publiken.

Består publiken exempelvis av presumtiva uppdragsgivare till advokater, socionomer som arbetar med familjerådgivning eller ekonomer. Måhända utgörs publiken av advokater och andra jurister som önskar ta reda på och ta till sig vad en lekman på området har att anföra om deras gebit.

Här handlar det om autentiska, äkta erfarenheter, hämtade ur mitt liv, som ligger till grund för både boken ”Zen och konsten att anlita advokat”, föredragen och kommande böcker i serien Kohlbergs lilla vita.

För även verksamma jurister av allehanda slag, oavsett var ni har ert dagliga värv, er anställning, kan ha stor nytta av att känna till vad en lekman har att förtälja.

En lekman som stående på egna ben vunnit ett mål i Högsta domstolen – utan ombud. En sjusärdeles bedrift som långtifrån alla advokater lyckas uppnå under ett helt yrkesliv. Bara det att få upp ett mål till prövning är en bedrift då endast omkring 2,7 procent av samtliga årliga överklaganden finner sin väg genom det nålsögat.

Boka föreläsning på annat tema

Du kan boka föreläsningar på andra tema. Gör en förfrågan och meddela vilket budskap du önskar få förmedlat till auditoriet.

Helena Kohlberg har en bred arbetslivserfarenhet och talar gärna om vikten av vision och mål samt hut hantera dem på bästa sätt!

Ta kontakt nu

En riktig ögonöppnare

”Zen och konsten att anlita advokat” är en riktig ögonöppnare! Boken handlar om advokater och Sveriges advokatsamfund. Den är också en informativ och användbar handbok för dig som söker juridisk hjälp.

”Zen och konsten att anlita advokat” är en handbok som ger dig värdefulla tips i hur du bör gå tillväga innan du anlitar en advokat, juridiskt biträde eller annat ombud.

Du får en checklista som du kan bocka av. Då du genomfört de föreslagna handlingarna bör du vara relativt bra förberedd – innan du anlitar advokat. Du som följer dessa tips och checklistan kan bespara dig både frustration och stora summor pengar.

I boken får du som läsare bland annat ta del av bakgrunden till advokattiteln i Sverige och vilka inträdeskraven är för att få bli ledamot av Sveriges advokatsamfund, samt mycket mer.

Grunden till den här boken har sina rötter i det bemötande författaren erhållit från advokater hon själv anlitat eller mött som motparts ombud. Författaren har lång erfarenhet av juridikens säregna värld – mer än ett decennium.

Köp ditt exemplar av boken här

Står du i begrepp att anlita advokat? Gör dig själv en tjänst och köp ditt egna exemplar av boken ”Zen och konsten att anlita advokat” innan du beslutar dig för att ge ett uppdrag till en advokat / advokatbyrå.

Köp ditt exemplar nu