Författarstöd

Både du som är författare in spe och du som redan är en etablerad författare får stöd och motivation från ::FRIA ORD::

Är du drabbad av skrivkramp? Lär dig tekniker som sätter igång inspirationen och flödet! Tillsammans ser vi till att få igång ditt flöde på kommando.

Lider du av idétorka? Unna dig en exklusiv kreativitetsstund! Tillsammans finner vi associationer och öppningar i ditt skapande.

Din författarcoach

I Helena Kohlberg hittar du rätt samarbetspartner för arbetet med planeringen av lanseringen av din bok. Tillsammans planerar vi ditt arbete!

Vi arbetar med allt från brainstorming, att förlösa skrivkramper, till publicering, lansering och marknadsföring av ditt verk!

::FRIA ORD:: hjälper dig när du behöver spika När? Var? Hur?

Författarporträtt

Då du önskar sätter ::FRIA ORD:: ihop ditt författarporträtt med allt från text och bild, till dina utgivna titlar, information om pågående projekt. Materialet levereras i en pdf-fil. Naturligtvis arbetar vi tillsammans. Du har sista ordet, för det handlar om vad du tycker. Även om ::FRIA ORD:: förbehåller sig rätten att vägleda dig…

Vad kan jag hjälpa dig med?

För pressreleaser och publiceringshjälp, anlita Helena Kohlberg och ::FRIA ORD:: så får du kvalificerat stöd då du behöver det.

Låt oss inleda med en förutsättningslös dialog kring hur jag kan hjälpa dig.

inspiration

Har du fastnat i den kreativa processen? Bryt förlamningen med stöd av ::FRIA ORD::

Bollplank

Här får du inspiration och motivation de gånger du kört fast. Bolla dina idéer mot ett stadigt bollplank. Stanna i det kreativa flödet med stöd av ::FRIA ORD::

Du får bolla dina idéer och du får vägledning i hur du kan skapa rutiner kring ditt skrivande. Likaså får du lära dig sätt att strukturera och effektivisera ditt arbete.

Resonerande samtal

Då du för ett resonerande samtal med ::FRIA ORD:: reflekteras dina tankar på ett mer objektivt sätt än om du bollar dina tankar med dig själv eller med dem som känner dig väl.

Genom reflektioner och fria associationer får dina tankar spänst och förnyad styrka. Då du är öppen och mottaglig kan du inte vara annat än inspirerad och motiverad.

Syftet med samtalet är att släppa loss, frigöra din skaparkraft de gånger du fastnar i skrivandeprocessen. Så ring för ett resonerande och inspirerande samtal och få dina tankar reflekterade. Särskilt i stunder då du vill pröva en idé eller kanske för att du kört fast.

Kreativ stund

Unna dig en kreativ stund med fokus på att tillägna dig nya verktyg för ditt skapande. Exklusivt – alltså enbart för dig – tillsammans med Helena Kohlberg och ::FRIA ORD::

Vad är då en kreativ stund?

En kreativ stund är ett möte med dig själv, ditt inre och i samarbete med ::FRIA ORD::

Ett möte där du får hjälp att på ett fullständigt förutsättningslöst sätt brainstorma och fånga idéer, för att sedan analysera dem. Hur passar de in i din skrivprocess? Du får stöd och hjälp att förvisa dina inre censorer då de dyker upp.

En kreativ stund är alltså ett möte med dig själv och ditt inre med syftet att att släppa loss din skaparkraft. Det är du och endast du och ingen annan än du och ::FRIA ORD:: som är närvarande under en kreativ stund. Allt fokus är på dig och ditt skrivande!

Verktyg

Under en ’Kreativ stund’ tillägnar du dig olika situationsanpassade verktyg som öppnar upp dig för nya idéer, associationer och associationskedjor. Samtliga verktyg kan du med lätthet använda dig av i din vardag.

I flödet

I flödet handlar om hur du på egen hand lätt kan försätta dig i ett tillstånd av flow, ett inspirerat flöde. Det kan uppnås utan vare sig särskilt hårt arbete och/eller transpiration. Bryt dig loss ur de bojor som håller dig fjättrad i tankemönster och former som låser ditt skrivande. Som ger skrivkramp och medföljande partnern ångest.

Tillhör du dem som går och väntar på att inspirationen ska infinna sig? Då är det dax att att du lär dig tekniker för hur du själv kan ta kommandot över det kreativa flödet. Bryt dina blockeringar och öppna kanalen för din inspiration.

Kom ihåg att skrivkramper och problem är omöjliga att dränka. Däremot finns det verktyg som förlöser din inspiration och lyser vägen till problemens lösning.

OBS! Inget för dig som …

… vill fortsätta att odla och underhålla myten om författarens svårmod, tungsinthet och kval i samband med skrivsvårigheter på grund av brist på inspiration.

Sida: Tryckning

tryckning

Inför slutredigerignarna av ditt manus är tiden kommen för att välja tryckeri. Valet grundas i allt på dina behov och önskemål.

Förarbete

Tänk på att din text kan behöva bearbetas på en mängd olika sätt innan ett tryckfärdigt original föreligger, även om du skrivit färdigt ditt manus.

Korrekturläsning

Till det något av det viktigaste förarbetet hör korrekturläsning av ditt manus. Korrekturläsning ska till för att minimera allt från förargliga stavfel, syftningsproblematik och typografiska missar. Se till att din bok blir korrekturläst av en professionell korrekturläsare.

Format

Då ditt manus är tryckfärdigt uppstår ett antal frågor. Ska du ge ut den som pocketbok, i romanformat eller annat format? Tänker du dig att den ska vara limbunden, i kartonnage eller annat? För en dialog med ::FRIA ORD:: för att utreda vad som passar dig och din kassa bäst.

Layout

Det är den grafiske formgivaren som sätter samma textflöde och bilder på en yta. Sättningen, layouten av din text, ihop med de eventuella bilder du önskar illustrera din text med, tillhör också det förarbete som behöver göras innan boken trycks.

En bra layout ger din bok en inre form och tydlig struktur. Det är layouten som avgör i vilken ordning rubriker, texter och bilder blir lästa. En god layout förbättrar läsbarheten och bidrar till att dina läsare fattar tycke för dina böcker.

Omslagsdesign

Satsa på en omslagsdesign som säljer din bok. Omslaget till din bok är ett budskap till dina läsare! Vad vill du som författare och avsändare kommunicera?

Dina läsare – mottagarna av ditt budskap – har tolkningsföreträde.

Tänk på vad färgval, form, bilder och text betyder för omslaget till din bok. Samverkar de med innehållet i din bok? Spännande design eller säljande? Varför välja. Omslaget kan både fånga en bokköpares intresse och vara spännande.

Tänk på att bokomslaget är av stor vikt, särskilt innan du blivit en etablerad författare som drar fördel av ditt välkända och inarbetade författarnamn.

Egna bilder

Använd gärna dina egna bilder i form av fotografier, skisser eller målningar för att illustrera din boks inlaga. Dina egna bilder kan utgöra en inspirationskälla för, och ett underlag till, din boks omslagsdesign och layout.

Pliktexemplar

Tänk på att skrifter är leveranspliktiga om de är utgivna mångfaldigade och avsedda att göras tillgängliga för allmänheten i fler än trettio (30) exemplar.

Enligt lagen om pliktexemplar skall sju (7) stycken exemplar av boken skickas som pliktexemplar till Kungliga biblioteket och sex (6) av landets universitetsbibliotek. Trycker du din bok i färre exemplar än trettio (30) skall två (2) av dessa skickas som pliktexemplar.

Då publikationen trycks av ett svenskt tryckeri, sköter tryckeriet om pliktleveransen som skall betalas av utgivaren som är du själv då du väljer att låta trycka boken och ger ut den på eget förlag. Läs mer om pliktexemplar här!

Vad kan jag stå till tjänst med?

Anlita Helena Kohlberg och ::FRIA ORD:: då du vill få kunskap om hur du ska gå tillväga då det är dax att låta trycka din bok. Vad är det som gäller i just din situation?

Du får kvalificerat stöd för att välja:

  • tryckeri
  • storlek på upplagan
  • e-bokutgivning
  • andra alternativ

Ta kontakt med mig, Helena Kohlberg via mina sociala media linkedin twitter facebook eller ring på 08-437 55 938 eller 0709-560150 under kontorstid 08.00-17.00.

Låt oss inleda med en förutsättningslös dialog kring hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Tryckning är en del av…

… publiceringsprocessen varför den ingår både i din publicerings- och marknadsplan

Sida: marknadsföring

marknadsföring

Så. Din bok är färdigskriven. Du har låtit trycka upp den och börjat dela ut den till familj och vänner. Vad händer nu då? Hur många exemplar tryckte du upp? Hur ska du lyckas sälja resten av upplagan och finansiera tryckningen?

Redan innan ditt bokmanus är färdigt är det aktuellt att göra en grovplanering inför lanseringen av din bok. Gör ett utkast till en…

… marknadsplan

Redan före tryckningen är det en mycket god idé att göra en marknadsplan. Då slipper du förhoppningsvis sitta med ett lager böcker som inte finner vägen fram till läsarna.

Det bästa du kan göra är att på ett tidigt stadium göra upp en marknads- och lanseringsplan.

Många sorters marknadsföring

Det finns många sorters marknadsföring; intern, extern, konventionell, one-2-many, one-2-one, interaktiv, industriell, praktisk, social, internationell, inbound, grön, direkt, provokativ, gerilla, mun till mun, nätverksförsäljning och relationsmarknadsföring.

Kanske lyckades jag inte fånga alla sorter, fast här fick du exempel på olika sorters marknadsföring och alla är inte aktuella för dig då du marknadsför dig själv, ditt projekt – din bok..

I grund och botten handlar all marknadsföring om att föra sin produkt till marknaden, med det klara syftet att sälja sin produkt där.

Frågor som är aktuella att ställa för dig som ger ut på eget förlag är vem är min läsare? I vilken nisch på bokmarknaden, eller snarare informationsmarknaden, återfinns mina läsare?

När du har skapat värde specifikt för dina läsare, din målgrupp, kan du positionera dig på marknaden.

Då det är gjort är det tid att kommunicera ditt erbjudande. Konkretisera de värden din bok ger dina kunder, ja dina läsare, vilket underlättar själva säljarbetet. Till sist säkerställ en fortsatt god relation med dina läsare genom att se till att deras förväntningarna infrias – eller kanske hellre överträffas.

Säljblad

Se till att du skapar ett säljblad. Gärna ett som innehåller en bild på din bok, bokbeskrivning, dig själv, författarinformation och beställningsinfo.

Vad kan jag stå till tjänst med?

Börjar det kännas en aning övermäktigt… Du vet, du behöver inte gör allt själv…

Berätta hur jag kan hjälpa dig med ditt bokprojekt? Låt oss inleda med en förutsättningslös dialog kring hur marknadsföringen av din bok kan göras.

Du är varmt välkommen!