inspiration

Har du fastnat i den kreativa processen? Bryt förlamningen med stöd av ::FRIA ORD::

Bollplank

Här får du inspiration och motivation de gånger du kört fast. Bolla dina idéer mot ett stadigt bollplank. Stanna i det kreativa flödet med stöd av ::FRIA ORD::

Du får bolla dina idéer och du får vägledning i hur du kan skapa rutiner kring ditt skrivande. Likaså får du lära dig sätt att strukturera och effektivisera ditt arbete.

Resonerande samtal

Då du för ett resonerande samtal med ::FRIA ORD:: reflekteras dina tankar på ett mer objektivt sätt än om du bollar dina tankar med dig själv eller med dem som känner dig väl.

Genom reflektioner och fria associationer får dina tankar spänst och förnyad styrka. Då du är öppen och mottaglig kan du inte vara annat än inspirerad och motiverad.

Syftet med samtalet är att släppa loss, frigöra din skaparkraft de gånger du fastnar i skrivandeprocessen. Så ring för ett resonerande och inspirerande samtal och få dina tankar reflekterade. Särskilt i stunder då du vill pröva en idé eller kanske för att du kört fast.

Kreativ stund

Unna dig en kreativ stund med fokus på att tillägna dig nya verktyg för ditt skapande. Exklusivt – alltså enbart för dig – tillsammans med Helena Kohlberg och ::FRIA ORD::

Vad är då en kreativ stund?

En kreativ stund är ett möte med dig själv, ditt inre och i samarbete med ::FRIA ORD::

Ett möte där du får hjälp att på ett fullständigt förutsättningslöst sätt brainstorma och fånga idéer, för att sedan analysera dem. Hur passar de in i din skrivprocess? Du får stöd och hjälp att förvisa dina inre censorer då de dyker upp.

En kreativ stund är alltså ett möte med dig själv och ditt inre med syftet att att släppa loss din skaparkraft. Det är du och endast du och ingen annan än du och ::FRIA ORD:: som är närvarande under en kreativ stund. Allt fokus är på dig och ditt skrivande!

Verktyg

Under en 'Kreativ stund' tillägnar du dig olika situationsanpassade verktyg som öppnar upp dig för nya idéer, associationer och associationskedjor. Samtliga verktyg kan du med lätthet använda dig av i din vardag.

I flödet

I flödet handlar om hur du på egen hand lätt kan försätta dig i ett tillstånd av flow, ett inspirerat flöde. Det kan uppnås utan vare sig särskilt hårt arbete och/eller transpiration. Bryt dig loss ur de bojor som håller dig fjättrad i tankemönster och former som låser ditt skrivande. Som ger skrivkramp och medföljande partnern ångest.

Tillhör du dem som går och väntar på att inspirationen ska infinna sig? Då är det dax att att du lär dig tekniker för hur du själv kan ta kommandot över det kreativa flödet. Bryt dina blockeringar och öppna kanalen för din inspiration.

Kom ihåg att skrivkramper och problem är omöjliga att dränka. Däremot finns det verktyg som förlöser din inspiration och lyser vägen till problemens lösning.

OBS! Inget för dig som ...

... vill fortsätta att odla och underhålla myten om författarens svårmod, tungsinthet och kval i samband med skrivsvårigheter på grund av brist på inspiration.

Vad kan jag stå till tjänst med?

Kontakta ::FRIA ORD:: så för vi en dialog kring omfattningen av det stöd du önskar få i ditt skapande och skrivande. Fundera på vilket sätt du önskar få stöd. Förebered dig genom att bedöma tidsåtgång och/eller antal tillfällen du vill föra en dialog.

Kontakta mig, Helena Kohlberg, via mina sociala nätverk nedan, så följer jag upp med ett samtal till dig. linkedin twitter facebook

Det går också bra att ringa på 08-437 55 938 eller 0709-560150 under kontorstid 08.00-17.00.

Låt oss inleda med en förutsättningslös dialog kring hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Inspiration

Inspiration med stöd av ::FRIA ORD::

Brainstorming under...

Brainstorming tillsammans med ::FRIA ORD::

en 'Kreativ stund' med ::FRIA ORD::