lansering

Är inte lansering egentligen samma sak som publicering och marknadsföring? För den som är oinvigd kan det tyckas som en semantisk hårklyvning.

Nej, det är inte samma sak även om lanseringen av en produkt, i det här fallet en bok, är en del av både publicering och marknadsföring.

(att) lansera

Begreppet att lansera innebär att föra fram något, en bok, en ny cykelmodell eller till exempel en tjänst. Även synonymerna introducera, göra något/någon känd kan användas. I bok och musiksammanhang talas om boksläpp respektive skivsläpp.

Det enda du behöver vara uppmärksam på är att ta det försiktigt då du hamnar i begreppsgungan så att du undgår att bli yr...

Lanseringsplan

Lanseringsplanen kan sägas vara en del av marknadsplanen.

Enkelt sett ger lanseringsplanen svar på frågorna; När? Var? Hur?

När? avser alltså vid vilken tidpunkt längs en tänkt tidslinje boken ska introduceras, släppas och göras känd på marknaden.

Var? talar om i vilka kanaler och media som den ska föras fram och göras känd.

Hur? svarar på hur det ska gå till, vem som är ansvarig och vem som ska göra vad.

Hur kan jag hjälpa dig?

Behöver du hjälp så fundera ett tag och kontakta Helena Kohlberg och ::FRIA ORD:: för ett förutsättningslöst möte då vi kan föra en dialog över hur du lanseringen av din bok ska gå till.

Du får kvalificerad assistans vid
  • Planering
  • Målformulering
  • Budgetering och
  • Genomförande

Ta kontakt med mig, Helena Kohlberg, och ::FRIA ORD:: via mina sociala media linkedin twitter facebook eller ring på 08-437 55 938 eller 0709-560150 under kontorstid 08.00-17.00.

Du är varmt välkommen!

Lansering

Lansering med stöd av ::FRIA ORD::

Lansering

synonymer till ordet lansera från ::FRIA ORD::