Årsavgift

970kr

Årsavgift för en egen profil, ett eget fönster, på Författarens marknad.

Beskrivning

Årsavgift för en profil, ett eget fönster på Författarens marknad. Årsavgiften 970 kronor anges inklusive moms (776+194= 970 kronor). En investering motsvarande omkring 2 kronor om dagen.

Författarens marknad är ett marknadsfönster där läsare, olika media, agenter och förlag kan finna författare verksamma i Sverige. Ja, alltså dig som valt att registrera din profil på Författarnas marknad.

Årsavgiften gäller per kalenderår. Årsavgiften är en administrativ avgift för det arbete som nedläggs för att publicera din profil, skriva ett inlägg där du presenteras som ny författarprofil, likaså inlägg på Twitter, Facebook och Linked in och annat.

Kom ihåg att registrera dig på Författarens marknad och ladda upp efterfrågat material!

År 1 inkluderas arvodet för uppläggning av profilen.

Stötta Kohlbergs författande

Stötta Helena Kohlbergs författande genom en gåva.
Du generösa själ kan swisha valfritt belopp direkt till 1230793547 (ett företagsnummer). eller till bankgiro 563-4589 tillhörande VQM.

Ange ”gåva” i meddelandet.
Alla bidrag små som stora är välkomna. Stort tack på förhand!

Nyheter