Zen och konsten att anlita advokat | hårdband | andra upplagan

266,00kr Inkl. moms

Zen och konsten att anlita advokat – en handbok för dig som behöver juridisk hjälp. Andra upplagan publicerad 2020-04-07

ISBN 978 91 86549 08 4
Hårdband / hårda pärmar. 216 sidor. Pris inklusive 266 kronor, varav moms om 15 kronor.
Avgift för frakt tillkommer.
OBS! POD Print-on-demand. Boken trycks upp i samband med din beställning. Leveranstid uppemot 6-7 dagar med reservation för tryckeriets arbetsbelastning.

Dela

Zen och konsten att anlita advokat | hårdband | andra upplagan

En ögonöppnare

“Zen och konsten att anlita advokat – en handbok för dig som behöver anlita juridisk hjälp” är en riktig ögonöppnare! Boken handlar om advokater och Sveriges advokatsamfund. Den är också en informativ och fylld med fakta som du har användning av då du står inför att anlita advokat.
“Zen och konsten att anlita en advokat” är en handbok som ger dig värdefulla tips i hur du bör gå tillväga innan du anlitar en advokat, juridiskt biträde eller annat ombud.

Upplaga nummer 2

Detta är den omarbetade andra upplagan som publicerades den 7 april 2020. Den första upplagan publicerades den 10 juni 2019.
Du får en checklista som du kan bocka av. Då du genomfört de föreslagna handlingarna bör du vara relativt bra förberedd – innan du anlitar advokat. Du som följer dessa tips och checklistan kan bespara dig både frustration och stora summor pengar.
I boken får du som läsare bland annat ta del av bakgrunden till advokattiteln i Sverige och vilka inträdeskraven är för att få bli ledamot av Sveriges advokatsamfund, samt mycket mer.
Grunden till den här boken har sina rötter i det bemötande författaren erhållit från advokater hon själv anlitat eller mött som motparts ombud. Författaren har lång erfarenhet av juridikens säregna värld – mer än ett decennium.
På egna ben, utan ombud, har hon både lyckats erhålla prövningstillstånd i Högsta domstolen och vunnit framgång med sin talan. Det vill säga hon har vunnit ett mål i Högsta domstolen – en bedrift som inte ens alla advokater lyckas uppnå under ett helt yrkesliv. Efter avgörandet i HD återförvisades saken för fortsatt handläggning i tingsrätten. Om hur det gick sen är föremål för fler planerade böcker i serien Kohlbergs lilla vita
Således riktas ett stort tack till alla dessa advokater och en drös andra jurister, utan vars insatser av skiftande kvalitet den här boken aldrig hade kommit till.
Självklart är alla de som varit mina motparter också värda ett tack. Utan dem hade jag inte varit i behov av att anlita advokat.
För dig som är en alldeles “vanlig” människa och för advokater, jurister av alla slag, kan möjligen den här boken fungera som en kopp starkt kaffe om morgonen. Den kan medföra en form av uppvaknande som ger insikter om hur förändringens vindar sveper över juridikens värld. Särskilt gällande presumtiva klienters stärkta ställning som uppdragsgivare.
En bok som också passar andra yrkesverksamma som ekonomer och socionomer, fast även egenföretagare med flera.
Rikets styrande, regerings- och riksdagsledamöter samt andra politiker, chefer och ledare inom offentlig förvaltning rekommenderas varmt att läsa boken.
Även aspirerande jurister, ekonomer, samt socionomer vid universitet och högskolor, samt elever som läser tillämpliga program på gymnasieskolan, kan ha både stor nytta och glädje av att läsa boken.
“Zen och konsten att anlita advokat” är en bok som alla bör läsa! Framförallt innan de anlitar en advokat eller påbörjar en tvist som förs via de allmänna domstolarna.

Zen och konsten att anlita advokat | hårdband | andra upplagan

En ögonöppnare

“Zen och konsten att anlita advokat – en handbok för dig som behöver anlita juridisk hjälp” är en riktig ögonöppnare! Boken handlar om advokater och Sveriges advokatsamfund. Den är också en informativ och fylld med fakta som du har användning av då du står inför att anlita advokat.
“Zen och konsten att anlita en advokat” är en handbok som ger dig värdefulla tips i hur du bör gå tillväga innan du anlitar en advokat, juridiskt biträde eller annat ombud.

Upplaga nummer 2

Detta är den omarbetade andra upplagan som publicerades den 7 april 2020. Den första upplagan publicerades den 10 juni 2019.
Du får en checklista som du kan bocka av. Då du genomfört de föreslagna handlingarna bör du vara relativt bra förberedd – innan du anlitar advokat. Du som följer dessa tips och checklistan kan bespara dig både frustration och stora summor pengar.
I boken får du som läsare bland annat ta del av bakgrunden till advokattiteln i Sverige och vilka inträdeskraven är för att få bli ledamot av Sveriges advokatsamfund, samt mycket mer.
Grunden till den här boken har sina rötter i det bemötande författaren erhållit från advokater hon själv anlitat eller mött som motparts ombud. Författaren har lång erfarenhet av juridikens säregna värld – mer än ett decennium.
På egna ben, utan ombud, har hon både lyckats erhålla prövningstillstånd i Högsta domstolen och vunnit framgång med sin talan. Det vill säga hon har vunnit ett mål i Högsta domstolen – en bedrift som inte ens alla advokater lyckas uppnå under ett helt yrkesliv. Efter avgörandet i HD återförvisades saken för fortsatt handläggning i tingsrätten. Om hur det gick sen är föremål för fler planerade böcker i serien Kohlbergs lilla vita
Således riktas ett stort tack till alla dessa advokater och en drös andra jurister, utan vars insatser av skiftande kvalitet den här boken aldrig hade kommit till.
Självklart är alla de som varit mina motparter också värda ett tack. Utan dem hade jag inte varit i behov av att anlita advokat.
För dig som är en alldeles “vanlig” människa och för advokater, jurister av alla slag, kan möjligen den här boken fungera som en kopp starkt kaffe om morgonen. Den kan medföra en form av uppvaknande som ger insikter om hur förändringens vindar sveper över juridikens värld. Särskilt gällande presumtiva klienters stärkta ställning som uppdragsgivare.
En bok som också passar andra yrkesverksamma som ekonomer och socionomer, fast även egenföretagare med flera.
Rikets styrande, regerings- och riksdagsledamöter samt andra politiker, chefer och ledare inom offentlig förvaltning rekommenderas varmt att läsa boken.
Även aspirerande jurister, ekonomer, samt socionomer vid universitet och högskolor, samt elever som läser tillämpliga program på gymnasieskolan, kan ha både stor nytta och glädje av att läsa boken.
“Zen och konsten att anlita advokat” är en bok som alla bör läsa! Framförallt innan de anlitar en advokat eller påbörjar en tvist som förs via de allmänna domstolarna.

Titel

Till toppen