::FRIA ORD::

… via vqm förlag ger ut böcker med ord som flödar fritt.

::FRIA ORD:: publicerar böcker och kurser som är författade av Helena Kohlberg.

Författare som önskar ge ut på eget förlag kan få stöttning av ::FRIA ORD::

Du får stöd i skrivandeprocessen, formgivning av inlaga och omslagsdesign och inte minst det som är knutet till tryckningen av ditt manus och lanseringen av din bok.

Vill du sedan få hjälp med en snygg one-page-hemsida med en kontaktsida till ett otroligt bra pris slå till nu: Endast 5 950 kronor! Uppge koden ”FO juli 2019″ vid beställning.

Helena Kohlberg – ::FRIA ORD::

Vill du få nyheter från ::FRIA ORD:: fyll i din e-postadress och skicka in formuläret nu!

Nyhetsbrevet utkommer med information om kommande böcker och endast i samband med lansering av dem och nya produkter i butiken.

”Du skriver inte för att du vill säga någonting. Du skriver därför att du har något att säga.”

Frances Scott - dagens citat

”En författare hittar inte på, en författare hittar.”

Mårten Melin - dagens citat

”Det som publiken klagar på hos dig ska du odla; det är det som är du.”

Jean Cocteau - dagens citat

Vill du komma i kontakt med ::FRIA ORD:: – fyll i kontaktformuläret.
Det enklaste sättet att kommunicera med förlaget