Timarvode kopplat till formgivning & layout

Startavgift 1 275 kr (varav moms 255 kr).
Därefter 425 kr (varav moms 85 kr) per påbörjad halvtimme.
Erlägges förskottsvis efter det att initial kontakt tagits och offert godkänts.

Timarvode kopplat till författarskapet

Startavgift 1 250 kr (varav moms 250 kr) för den första timmen.
Därefter 625 kr (varav moms 125 kr) per påbörjad halvtimme.
Erlägges förskottsvis efter det att initial kontakt tagits.

Framträdanden

3 875 kronor för framträdanden upp till 15 minuter.
8 000 – 30 000 kronor (inklusive sociala avgifter) för framträdanden upp till 
2 timmar.
Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar arvoderas 1 248 kronor  per påbörjad timme. Tillkommer moms.

De ovan angivna arvodesbeloppen för framträdanden avser uppdragsgivare som företag och större organisationer. Dock alltid närmare specificerat i begärd offert.

Paneldeltagande

Arvode: 3 000 – 8000 kronor. Tillkommer moms.

Resor & logi

Kostnader för resor, logi samt i förekommande fall restidsersättning tillkommer.