Arvode kopplat till författarskapet

Framträdanden på plats:

Lägst avgift 3 500 kr (inklusive sociala avgifter)  för framträdanden som varar högst 15 minuter.

Lägst 7 500 kronor (inklusive sociala avgifter) för framträdanden upp till 2 timmar.

För det fall framträdande och frågestund eller liknande varar längre än två timmar, i anslutning därtill, utgår ersättning för följande timmar med lägst 1205 kronor per påbörjad timme.

Tillkommer

Ersättning för resa och eventuellt logi samt reseersättning.

Arvode för digitalt eller filmat framträdande

7 500 kr per vecka vid visning av digitalt eller filmat framträdande.

Moms om 25 % tillkommer vid framförande som i huvudsak består av annat än läsning av egen text.
Då framförandet huvudsakligen består av läsning, recitation, av egen text utgår ingen moms.

Betalning av arvode

Erlägges förskottsvis efter det att överenskommelse ingåtts.

Framträdanden

3 500 kronor för framträdanden upp till 15 minuter.
8 000 – 30 000 kronor (inklusive sociala avgifter) för framträdanden upp till 2 timmar.
Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar, utgår ersättning för följande timmar arvoderas 1 205 kronor per påbörjad timme.

Arvode för digitalt eller filmat framträdande

7 500 kr per vecka vid visning av digitalt eller filmat framträdande.

Moms om 25 % tillkommer vid framförande som i huvudsak består av annat än läsning av egen text.
Då framförandet huvudsakligen består av läsning, recitation, av egen text utgår ingen moms.

Betalning av arvode

Erlägges förskottsvis efter det att överenskommelse ingåtts.

De ovan angivna arvodesbeloppen för framträdanden avser uppdragsgivare som företag och större organisationer. Specificeras närmare i begärd offert.

Paneldeltagande upp till 15 minuter

Arvode: 3 500 – 8000 kronor. Tillkommer moms om 25%.

Resor & logi

Kostnader för resor, logi samt restidsersättning tillkommer.