Timarvode kopplat till författarskapet

Startavgift 1 000 kr (varav moms 250 kr) för den första timmen.
Därefter 500 kr (varav moms 125 kr) per påbörjad halvtimme.
Erlägges förskottsvis efter det att initial kontakt tagits.

Framträdanden

3 875 kronor för framträdanden upp till 15 minuter.
8 000 – 30 000 kronor (inklusive sociala avgifter) för framträdanden upp till 
2 timmar.
Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar arvoderas 1 248 kronor  per påbörjad timme. Tillkommer moms.

De ovan angivna arvodesbeloppen för framträdanden avser uppdragsgivare som företag och större organisationer. Dock alltid närmare specificerat i begärd offert.

Paneldeltagande

Arvode: 3 000 – 8000 kronor. Tillkommer moms.

Resor & logi

Kostnader för resor, logi samt i förekommande fall restidsersättning tillkommer.