Timarvode

Startavgift 1 250 kr (varav moms 250 kr) för den första timmen.
Därefter 625 kr (varav moms 125 kr) per påbörjad halvtimme.
Erlägges förskottsvis efter det att initial kontakt tagits.

Akut hjälp faktureras med dubbelt arvode enligt ovan.

Framträdanden

3 875 kronor för framträdanden upp till 15 min
8000 – 30 000 kronor (inklusive sociala avgifter) för framträdanden upp till 
2 timmar.
Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar arvoderas 1 250 kronor  per påbörjad timme.

De ovan angivna arvodesbeloppen för framträdanden avser uppdragsgivare som företag och större organisationer. Dok alltid specificerat vid begärd offert.

Paneldeltagande

Arvode: 3 000 – 8000 kronor.

Resor & logi

Kostnader för resor, logi samt i förekommande fall restidsersättning tillkommer.

Samtliga avgifter och arvoden enligt ovan är exklusive moms