Boken Zen och konsten att anlita advokat

Zen och konsten att anlita advokat hela 244 sidor med både tips och intressant samt informativ läsning.

Då du köper ett exemplar via POD, print-on-demand-tjänsten från Publit får du en bok i hårdband. En bok med hårda pärmar.

Då trycks boken upp i samband med din beställning.

Leveranstid upp till cirka 14 dagar beroende på tryckeriets arbetsbelastning.

Köp i butiken
Köp via Publit!
Zen och konsten att anlita advokat

Eller köp till förmånligt pris

Väljer du att köpa direkt från författaren får du köpa boken till ett något förmånligare pris. Boken levereras med mjukband, med mjuka pärmar.

Lika många sidor, 244 sprängfylld, med intressant och informativt innehåll, fast den här upplagan innehåller en liten bonus i form av lite extra text …

Då boken finns i lager är leveranstiden endast ett par dagar efter dagen från beställning. För det fall den är slut på lagret, restnoteras ditt köp. Leveranstid då är cirka 14 dagar från lagd beställning. Med reservation för tryckeriets arbetsbelastning.

Köp till förmånligt pris!

En riktig ögonöppnare

”Zen och konsten att anlita advokat” är en riktig ögonöppnare! Boken handlar om advokater och Sveriges advokatsamfund. Den är också en informativ och användbar handbok för dig som söker juridisk hjälp.

”Zen och konsten att anlita advokat” är en handbok som ger dig värdefulla tips i hur du bör gå tillväga innan du anlitar en advokat, juridiskt biträde eller annat ombud.

Du får en checklista som du kan bocka av. Då du genomfört de föreslagna handlingarna bör du vara relativt bra förberedd – innan du anlitar advokat. Du som följer dessa tips och checklistan kan bespara dig både frustration och stora summor pengar.

I boken får du som läsare bland annat ta del av bakgrunden till advokattiteln i Sverige och vilka inträdeskraven är för att få bli ledamot av Sveriges advokatsamfund, samt mycket mer.

Grunden till den här boken har sina rötter i det bemötande författaren erhållit från advokater hon själv anlitat eller mött som motparts ombud. Författaren har lång erfarenhet av juridikens säregna värld – mer än ett decennium.

På egna ben, utan ombud, har hon både lyckats erhålla prövningstillstånd i Högsta domstolen och vunnit framgång med sin talan. Det vill säga hon har vunnit ett mål i Högsta domstolen – en bedrift som inte ens alla advokater lyckas uppnå under ett helt yrkesliv. Efter avgörandet i HD återförvisades saken för fortsatt handläggning i tingsrätten. Om hur det gick sen är föremål för fler planerade böcker i serien Kohlbergs lilla vita.

Således riktas ett stort tack till alla dessa advokater och en drös andra jurister, utan vars ”insatser” av skiftande kvalitet den här boken aldrig hade kommit till.

Självklart är alla de som varit mina motparter också värda ett tack. Utan dem hade jag inte varit i behov av att anlita advokat.

För dig som är en alldeles vanlig människa och för advokater, jurister av alla slag, kan möjligen den här boken fungera som en kopp starkt kaffe om morgonen. Den kan medföra en form av uppvaknande som ger insikter om hur förändringens vindar sveper över juridikens värld. Särskilt gällande presumtiva klienters stärkta ställning som uppdragsgivare.

En bok som också passar andra yrkesverksamma som ekonomer och socionomer, fast även egenföretagare med flera.

Även aspirerande jurister, ekonomer, samt socionomer vid universitet och högskolor, samt elever som läser tillämpliga program på gymnasieskolan, kan ha både stor nytta och glädje av att läsa boken.

”Zen och konsten att anlita advokat” är en bok som alla bör läsa! Inte minst innan de anlitar en advokat eller påbörjar en tvist som förs via de allmänna domstolarna.

Prenumerera på nyhetsbrevet.
Bli informerad om nästa boklansering!